FIRE DOG


歌:斉藤和義/詞:斉藤和義/曲:斉藤和義・石坂和弘

Original Key:F#m / Capo:2 / Play:Em
(N.C.)/(N.C.)/(N.C.)/(N.C.)/
(N.C.)/(N.C.)/(N.C.)/(N.C.)/
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /

 Em Bm Em Bm Em Bm Em
壁かけ テレビに 映って いるのは
 Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
喉から 手が出る Dog Food
 Em Bm Em Bm Em Bm Em
鎖を 噛み切れ! 首輪を 振り払え!
 Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
今すぐ ここから 飛び込め!

G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!
G  D  / Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!

  Em Bm Em Bm Em Bm Em
テレビの 中から あなたを 覗けば
  Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
あわてて 優しい 顔する
 Em Bm Em Bm Em Bm Em
嫌だと 吠えても 今さら 遅いぜ
 Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
怯える あなたは 惨めだ

G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!
G  D  / Em Bm / Em /
FIRE DOG BABY!!

C   C#dim D   B7
この世界は素敵  誰も僕を縛らない!

Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
Am Em / Am Bm / Em Bm / Em Bm /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
Am Em / Am Bm / Em Bm / Em Bm /
G / D / Em Bm / Em Bm / G / D /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /

  Em Bm Em Bm Em Bm Em
テレビの 中から あなたを 覗けば
 Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
毎日 溜め息 ついてる
 Em Bm Em Bm Em Bm Em
鎖を 噛み切れ! 首輪を 振り払え!
  Am Em Am Bm Em Bm / Em Bm /
あなたも こっちに 来ないか?

G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!
G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!
G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!
G  D  / Em Bm / Em Bm /
FIRE DOG BABY!!

Em D / D / D C / C /
B7 / B7 / B7 / B7 /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Am /
Em Bm / Em Bm / Em Bm / Em Bm /
Em Bm / Em Bm / Em Bm /(N.C.)/


「斉藤和義」の楽曲一覧

剽窃(採譜することなく一部または全部を転用し、自社のコンテンツの如く配信する)行為は禁止しております。


  

MENU  

MENU